Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Hulp in Woningnood is een sociale huisvestigingsmaatschappij gevestigd in Berlare. Hulp in Woningverhuurd sociale woningen in Berlare, Overmere, Uitbergen en Schoonaarde.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op iedere gebruiker van de website www.hulpinwoningnood.be en al haar sub-sites (hierna spreken we over 'website') aangeboden door Hulp in Woningnood met maatschappelijke zetel in Gaver 70 (hierna 'wij' of 'ons' of 'Hulp in Woningnood'), met ondernemingsnummer BE 0400 151 427. Hulp in Woningnood is eigenaar en beheerder van de website.