Het  inschrijvingsregister van de 7 koopwoningen Molenveld is opgestart!, zal dit op de website te volgen z

Wie komt in aanmerking?

Wie een sociale woning (niet als huurder) wenst te kopen, dient zich te laten inschrijven in het register der kandidaten. Per register dient er 50,00 Eur betaald te worden. Bij het inschrijven dienen een aantal voorwaarden - die gelden voor heel Vlaanderen - voldaan te zijn:

 • U bent meerderjarig;
 • Uw gezamenlijk belastbaar inkomen bedraagt niet meer dan:
  • 37.532 euro voor alleenstaande
  • 41.279 euro voor een alleenstaand persoon met een handicap die geen andere personen ten laste heeft
  • 56.292 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, verhoogd met 3.748 euro per persoon ten laste
  • 56.292euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, verhoogd met 3.693 euro per persoon ten laste
 • U heeft geen andere woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik;
 • U of uw gezinsleden mogen geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin u of uw gezinsleden een wonig of een perceel dat bestemd is voor woningbouw hebben ingebracht

Actualisatie

Tweejaarlijks zullen wij een actualisatie van ons kandidatenbestand. Dit houdt in dat wij controleren of de kandidaat-kopers nog steeds aan de voorwaarden voldoen. Hiervoor vragen we een aantal documenten bij u op en ook of u nog steeds kandidaat wil blijven. Ingeval u niet meer voldoet aan de voorwaarden, zal u geschrapt worden van de lijst en krijgt u uw inschrijvingsgeld terug.

Wijzigingen

Indien de gezinssituatie wijzigt, laat u dat aan ons weten. Dat kan met een geboorteattest of een vernieuwd uittreksel van de gezinssamenstelling. Ook als u verhuist, laat u dat het beste weten? Op die manier zij wij zeker dat wij u op het juiste adres kunnen bereiken.

Toewijzing

Als een project af is, beginnen wij aan de toewijzingen.Er wordt gekeken of u nog steeds in aanmerking komt volgens de voorwaarden. Bij toewijzing wordt rekening gehouden met:

 • De band met de gemeente waar de woning gelegen is:
  • U moet gedurende tenminste 6 jaar onafgebroken in de gemeente gewoond hebben of in de aangrenzende gemeente gelegen in het werkgebied van een SHM;
  • U moet minstens een halve werkweek uw job uitoefenen in die gemeente;
  • U moet een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente hebben opgebouwd, bv. een zoon/dochter die er naar school gaat;
 • Verplichte herhuisvesting;
 • De handicap, als het huis daaraan aangepast is;
 • Onteigening;
 • De chronologische volgorde van de wachtlijst.

Meer informatie over koopwoningen kan u ook vinden op de website van VMSW .