Minderjarigen

Zij die ontvoogd zijn en/of die begeleid zelfstandig wonen of gaan wonen met begeleiding door een erkende dienst.