Inschrijvingsdocumenten

 • kopie van de identiteitskaart (van de aanvragers)
 • aanslagbiljet van de belastingen, inkomsten 2013 - aanslagjaar 2014 (voor inschrijvingen in 2017: aanslagbiljet, inkomsten 2014 - aanslagjaar 2015). Indien u dit formulier niet bezit, bezorgt u ons naargelang het geval andere attesten.
 • kopie diploma of een document dat taalbereidheid of (indien voorkomend) inburgeringsbereidheid aantoont
 • indien van toepassing, volgende documenten:
  • attest invaliditeit
  • doktersattest met betrekking tot fysieke beperking
  • attest inzake co-ouderschap of bezoekrecht
  • attest echtscheiding ingeleid
  • attest wettelijke samenwoonst te verkrijgen op de burgerlijke stand van de gemeente.