Actualisatie van uw inschrijving.

De inschrijvingsregisters dienen minstens elk oneven jaar te worden geactualiseerd. Dit wil zeggen dat wij om de 2 jaar uw gegevens controleren. Er wordt nagegaan of u als kandidaat-huurder nog wenst ingeschreven te blijven en nog steeds voldoet aan de inkomensvoorwaarden. 

Copyright 2019 by SIW/GS - Privacybeleid