Krijg ik voorrang

 

De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van de inschrijvingen volgens datum.

 

Er zijn wel verschuivingen mogelijk. Soms krijg je voorrang op een woning. De wet bepaalt wanneer.

Lokaal Toewijzingsreglement. 

Dit reglement geeft voorrang aan ouderen vanag 65 jaar, personen met een lokale binding met de gemeente en langdurig zorgbehoevenden. 

Het gemeentelijk toewijzingsreglement van Berlare neemt de volgende doelgroepen op: 

Doelgroep ouderen: personen vanaf 65 jaar krijgen voorrang bij de toewijzing van een seniorenwoning. Bij een koppel volstaat het dat één van beide partners minimum 65 jaar is.

Doelgroep van personen met een lokale binding: kandidaat-huurders die een lokale binding hebben met de gemeente Berlare, Overmere en Uitbergen (=Groot-Berlare) krijgen voorrang als volgt: 

 • kandidaat-huurders die in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner geweest zijn van Groot-Berlare
 • kandidaat-huurders die in het verleden tien jaar of meer effectief in Groot-Berlare gewoond hebben.

​Doelgroep langdurig zorgbehoevenden: kandidaat huurders met een bepaalde graad van zelfredzaamheid worden bij voorrang toegewezen aan een aanleunflat. Deze graad van zelfredzaamheid dient aangetoond te worden door:

 • Belfoto met een score van minstens 30 punten (Vlaamse Zorgverzekering). Het attest moet minstens 36 maanden geldig zijn. 
 • Attest voor:
  • Tegemoetkoming hulp aan bejaarden
  • Integratietegemoekoming
  • Inkomensvervangende tegemoetkoming.  

Voorrangsregels

Je leest hier de belangrijkste voorrangsregels:

Uitzonderingen mogelijk

Soms kunnen we afwijken van deze toewijzingsregels. Dat kan in volgende situaties:

 • Een sociale woning wordt gerenoveerd en de bewoners moeten verhuizen.
 • Een sociale woning is onderbezet en de bewoners moeten verhuizen.
 • Een dakloze die een OCMW aan de SHM voordraagt
  • Of een persoon die begeleid zelfstandig wil wonen via een erkende dienst
  • Of een persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig wil wonen en door een erkende organisatie wordt voorgedragen
 • Een kandidaat-huurder die bijzondere sociale omtandigheden kan inroepen.