Meldingen en klachten

 

Bent u niet tevreden over de werking van onze maatschappij, de staat van uw woning, het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van uw appartementsgebouw, dan kan u hierover een klacht indienen.

 

Schriftelijke klacht (voorkeur)

U kunt voor het indienen van een schriftelijke klacht gebruik maken van het klachtenformulier (pdf - 411kB ) maar u kunt ook een brief schrijven naar:

Hulp in Woningnood
Gaver 70
9290 BERLARE

Mondelinge klacht

U kunt uw klacht mondeling of telefonisch indienen bij een van onze medewerkers op het nummer 052 42 57 60.

Volgende klachten worden niet behandeld:

  • anonieme klachten
  • meer dan één jaar oude klachten
  • gerechtelijke procedures
  • indien de klacht betrekking heeft op feiten waarover eerder een klacht is ingediend
  • indien de klacht kennelijk ongegrond is
  • indien de klager geen belang kan aantonen.