Mijn buren

Je buren kies je niet. Ze wonen gewoon naast, boven of onder je. Toch heb je dagelijks met elkaar te maken. Door rekening te houden met elkaar blijft het leuk in jouw buurt

Ik heb een eigendom

In 2017 en in januari 2020 verstrengden deze regels. Je mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben, of in erfpacht, opstal of vruchtgebruik (gegeven) hebben. Dit mag niet in België en niet in het buitenland. 

Basistaalvaardigheid Nederlands

Voor nieuwe huurders sinds 1 november 2017 geldt een taalkennisvereiste. Na één jaar sociaal huren moet je verplicht een basisniveau Nederlands hebben. Een basisniveau Nederlands is het niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.

Meldingen en klachten

Bent u niet tevreden over de werking van onze maatschappij, de staat van uw woning, het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van uw appartementsgebouw, dan kan u hierover een klacht indienen

Huisdieren

Het houden van kleine huisdieren is toegelaten voor zover deze geen enkele hinder veroorzaken zowel naar de buren als naar de staat en het onderhoud van de woning.