Wijziging huurprijs

De vastgestelde huurprijs per 01 januari van een jaar kan herzien worden.

Aantal voorbeelden van herberekening van de huurprijs.

Copyright 2019 by SIW/GS - Privacybeleid