Op 12 oktober 2007 voerde de Vlaamse regering via het Kaderbesluit Sociale Huur (artikel 38 tot en met 50) een wijziging van de huurprijsberekening van sociale woningen door.  Dit Kaderbesluit is van toepassing vanaf 1 januari 2008.

Deze huurprijsberekening vertrekt van het garanderen van de betaalbaarheid. Belangrijke doelstelling is eveneens dat de berekening transparant en duidelijk is voor zowel huurder als verhuurder en dat die gebaseerd is op objectieve parameters als netto belastbaar inkomen, gezinssamenstelling en kwaliteit van de woning.

Berekeningsformule 2019

Aangepaste huurprijs = 1/54ste van het inkomen, verminderd met een patrimoniumkorting en een gezinskorting.

Meer informatie over de huurprijsberekening vindt u op de website van Wonen-Vlaanderen